Социални изследвания

SOS Детски селища България

SOS Детски селища Интернационал

BCause (ФПББ)

Фондация  „Каузи“

FrameWorks Великобритания

Ноу хау център за алтернативни грижи към Нов Български Университет

Фондация „За нашите деца“

Община  Пловдив

Агенция „Стратегма“

Тръст за социална алтернатива (ТСА)

Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 Монтана

Асоциация „Родители“

Българска Педиатрична Асоциация

Фондация за деца в риск по света

Фондация „Конкордия България“

Синдикална Федерация на Служителите в МВР (СФСМВР)

 

Оценки на проекти, програми и стратегии

Уницеф Северна Македония

Уницеф Черна Гора

Уницеф Украйна

Уницеф Казахстан

Terre des Hommes Унгария

Европейска Асоциация на Доставчиците на Услуги за Хора с Увреждания (EASPD)

Inclusion Europe

Държавна Агенция за Закрила на Детето (ДАЗД)

Сдружение „Рефлективно учене“

Фондация „За нашите деца“

Институт по Социални Дейности и Практики (ИСДП)

Фондация Америка за България

Свободен Младежки Център Видин

 

Консултантски услуги и обучения

Фондация „Лумос“

Фондация „Сийдър“

Фондация „Екип“

Българска Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднения (БАЛИЗ)

 

Маркетингови изследвания

Асоциация „Ная“

Аурубис

BASF

HBO България

Ogilvy Action

Speedy

360 Insights

D&D

JTN